diet moi

dich vu diet moi

cong ty diet moi

Tag: phong moi cong trinh

Phòng mối cho công trình xây dựng mới

Phòng mối cho công trình xây dựng mới

| Tháng Mười 30, 2014 | Reply

Cách thức mà ngôi nhà được xây dựng ảnh hưởng đến khả năng xâm nhập của mối. Trong quá trình xây dựng, chúng ta thường tạo ra những điều kiện thuận lợi cho mối, mọt, có thể xâm nhập vào nhà mình không biết. Có một số bước có thể được thực hiện trong quá […]

Xem thêm

Làm nhà mới như thế nào để không bị mối?

Làm nhà mới như thế nào để không bị mối?

| Tháng Tám 8, 2014 | Reply

Để nhà mới không bị mối trong quá trình sử dụng, thì cần phải tiến hành các biện pháp phòng mối trong quá trình xây dựng công trình. – Trước hết nếu nhà cũ hoặc nền đất cũ có mối, phải tiến hành diệt mối triệt để trước khi xây dựng công trình mới Trong […]

Xem thêm

Phòng chống mối cho công trình xây dựng

Phòng chống mối cho công trình xây dựng

| Tháng Ba 4, 2014 | Reply

Trong công tác phòng trừ mối thì phòng trừ mối cho công trình xây dựng chiếm một vị trí ngày càng quan trọng với thị phần ngày một mở rộng Phòng mối ngay khi bắt đầu xây dựng sẽ ít tốn kém, dễ thực hiện và hiệu quả cao. Vì trong trường hợp này, ta […]

Xem thêm